Αναμένεται σύντομα η νέα προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόμου για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις.

Στις αλλαγές θα περιλαμβάνεται και η κατάργηση του ορίου των 500.000€ στα επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης, δίνοντας την δυνατότητα για ένταξη μεγάλων επενδύσεων.

Οι επιλέξιμες επενδύσεις

Επιλέξιμες είναι οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις ή ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις περιβάλλοντος χώρου και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Επιλέξιμη είναι ακόμα η αγορά υφιστάμενης μονάδας που δεν βρίσκεται σε λειτουργία, μαζί με τον εξοπλισμό της, εκτός του γηπέδου στο οποίο βρίσκεται.

Είναι ακόμα επιλέξιμοι καινούριοι μηχανολογικοί εξοπλισμοί και ειδικές κατασκευές οποιουδήποτε είδους αρκεί να σχετίζονται με το παραγωγικό αντικείμενο της επένδυσης.

Στους εξοπλισμούς περιλαμβάνονται και οχήματα που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας (πχ κλάρκ).

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν ακόμα τα συστήματα ποιότητας, οι πιστοποιήσεις κάθε είδους, καθώς και λογισμικό που σχετίζεται με την παραγωγή ή την οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης.

Οι δικαιούχοι

Στον Αναπτυξιακό Νόμο μπορούν να υποβάλουν αίτημα ένταξης όλες οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν παράρτημα στην Ελλάδα. Περιλαμβάνονται δηλαδή οι ατομικές επιχειρήσεις (εδώ υπάγονται και οι επαγγελματίες αγρότες), οι εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ή Συμπράξεις.

Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στις οποίες κατατάσσονται συνήθως οι παραπάνω εταιρικές μορφές, ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το 2020 είναι 140.000.000,00€.

Το πρόγραμμα δεν υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δεν είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα (όπως το Μέτρο 4.2, τα Σχέδια Βελτίωσης, το Leader κλπ). Πρόκειται για το γενικό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας και υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Για το λόγο αυτό έχει διαφορετικές διαδικασίες και απαιτήσεις.

Η επιδότηση

Στον κλάδο της αγροδιατροφής είναι επιλέξιμη και η αίτηση για παροχή Επιχορήγησης των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου χωρίς περιορισμούς στο ποσοστό της, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικός ο συνδυασμός με φοροαπαλλαγή, επιδότηση εργατικού κόστους κλπ.

Τα ποσοστά επιχορήγησης εξαρτώνται από την περιοχή εγκατάστασης και είναι 55% (Βόρειο Αιγαίο), 50% (Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος), 45% (Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνιοι Νήσοι, Κρήτη), 40% (Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι, Νότιο Αιγαίο) και 30% (Λοιπές περιοχές Αττικής).

Η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Οι επιλέξιμες επενδύσεις στην μεταποίηση που σχετίζονται με τον κλάδο των Ελαιούχων Προϊόντων είναι τα ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, πυρηνελαιουργεία, μονάδες βρώσιμων ελαιών, τυποποιητήρια κ.λπ..

Εκτός από τα Ελαιούχα, επιλέξιμοι κλάδοι είναι οι εξής: Κρέας, Γάλα, Αυγά, Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – Σαλιγκάρια), Ζωοτροφές, Δημητριακά, Οίνος, Οπωροκηπευτικά, Ακρόδρυα – καρποί με κέλυφος,  Κτηνοτροφικά φυτά, Όσπρια, Άνθη, Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, Ξύδι, Ξηρά δρόγη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, Νέες καλλιεργειες (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κ.λπ.), Καπνός ακατέργαστος, Ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμο, Λινάρι και βιομηχανική κάνναβη, Φυσικός ακατέργαστος φελλός, Καφές, Τσάι, και Αρτύματα (Μπαχαρικά).

Σε κάθε περίπτωση η επένδυση πρέπει να εγκριθεί από την τοπική ΔΑΟΚ για τον ορθολογικό σχεδιασμό, τη σκοπιμότητα του από άποψη γεωγραφικής κατανομής ομοειδών επενδύσεων, ύπαρξης ή όχι πρώτης ύλης στην ευρύτερη περιοχή, κάλυψης δυναμικότητας και ύπαρξης σύγχρονης υποδομής στην περιοχή.

Η βαθμολογία

Η βαθμολογία ένταξης για υφιστάμενες εταιρείες επηρεάζεται πρώτα από οικονομοτεχνικούς δείκτες της διετίας πριν την αίτηση υπαγωγής όπως η Γενική ρευστότητα, το Καθαρό περιθώριο κέρδους, η Διάρθρωση κεφαλαίων και η Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων.

Η επόμενη κατηγορία κριτηρίων αφορά την βιωσιμότητα του επενδυτικού τους σχεδίου και την διαθεσιμότητα των ιδίων κεφαλαίων.

Εκτός από τα παραπάνω, βαθμολογική πριμοδότηση έχουν τα επενδυτικά με κατεύθυνση την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων καθώς κατατάσσονται στον κλάδο της αγροδιατροφής και επιπλέον πριμοδότηση σε περίπτωση επένδυσης στους ΚΑΔ 10 έως 29. Ακόμα πριμοδοτείται η αξιοποίηση αργούντος κτηρίου, ενώ υπάρχουν αρκετές ακόμα ειδικές περιπτώσεις πριμοδότησης κατά περίπτωση.

Σε όλες οι κατηγορίες έχουν βαθμολογικό πλεονέκτημα οι νέες/υπό ίδρυση εταιρείες και αυτές που δεν έχει περάσει τριετία από την πρώτη ίδρυσή τους.