Οι ΚΥΑ αυτές ήταν προαπαιτούμενο για την προκήρυξη του καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία», το οποίο είναι πλέον θέμα ημερών.

Για την Πρωτογενή Παραγωγή:

Η ΚΥΑ καθορίζει τα εξής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Αναπτυξιακό θα έχουν μόνο οι Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), δηλαδή επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
 2. Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια πρέπει να είναι:
  • Ίδρυση νέας μονάδας ή
  • Εκσυγχρονισμός που περιλαμβάνει θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας, και μπορεί να περιλαμβάνει μετεγκατάσταση ή αύξηση δυναμικότητας
 1. Η επιδότηση που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση (προσοχή, όχι ο προϋπολογισμός) δεν μπορεί να είναι πάνω από 500.000,00€.

Φυτική Παραγωγή

Στην Φυτική Παραγωγή είναι επιλέξιμες οι εκμεταλλεύσεις όλων των παραγωγικών συστημάτων:  συμβατική, πιστοποιημένη, ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ.

Επίσης είναι επιλέξιμες όλες οι εκμεταλλεύσεις σε σχέση με την παραγωγική μέθοδο: υπαίθρια ή υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.)

Δεν υπάρχει περιορισμός σε σχέση με το παραγόμενο γεωργικό προϊόν.

Είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια διαλογής και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από την καλλιέργεια και παραγωγή των ιδίων επιχειρήσεων που υποβάλλουν τις επενδυτικές προτάσεις.

Είναι επιλέξιμη η φαρμακευτική κάνναβη μόνο και εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την μεταποίηση για παραγωγή ελαίου (καθετοποιημένη παραγωγής).

Ζωϊκή Παραγωγή

Στην Ζωϊκή Παραγωγή είναι επιλέξιμες οι μονάδες βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων, μονόπλων, θηραμάτων, σαλιγκαριών, σηροτροφίας, μελισσοκομίας, και κουνελιών μέχρι 2.000 μητέρες.

Είναι επίσης επιλέξιμες οι παρακάτω μονάδες πτηνοτροφίας:

 1. συμβατικές εκτροφές πουλερικών: Είναι επιλέξιμος ο εκσυγχρονισμός/επέκταση (όχι η ίδρυση) υφιστάμενων μονάδων για παραγωγή κρέατος ή αυγών.
 2. Ειδικά για τις συμβατικές εκτροφές ινδιάνων είναι επιλέξιμη και η ίδρυση νέας μονάδας
 3. Εναλλακτικές εκτροφές για αυγά: είναι επιλέξιμες για ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση, όλες οι μονάδες βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, και αχυρώνα.
 4. Εναλλακτικές εκτροφές για παραγωγή κρέατος: είναι επιλέξιμες για ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση, όλες οι μονάδες βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, και απεριόριστης ελευθέρας βοσκής.
 5. Εκκολαπτήρια και πτηνοτροφεία αναπαραγωγής: είναι επιλέξιμη η ίδρυση νέων μονάδων μόνο στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων. Είναι επισης επιλέξιμος ο εκσυγχρονισμός και επέκταση υφιστάμενων μονάδων
 6. Δεν είναι επιλέξιμοι οι στρουθοκάμηλοι σε καμία κατηγορία

Για την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια στην μεταποίηση τροφίμων αφορούν στους εξής τομείς:
α. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων).

β. Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).

γ. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων).

δ. Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια).

ε. Ζωοτροφές.

στ. Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.).

ζ. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών, κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των επενδυτικών σχεδίων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου.

η. Οίνος.

θ. Οπωροκηπευτικά.

ι. Ακρόδρυα – καρποί με κέλυφος

ια. Κτηνοτροφικά φυτά

ιβ. Όσπρια.

ιγ. Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων).

ιδ. Πολλαπλασιαστικό υλικό.

ιε. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

ιστ. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.

ιζ. Επεξεργασία νέων – εναλλακτικών – καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.).

ιη. Επεξεργασία ακατέργαστου καπνού.

ιθ. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.

κ. Επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης.

κα. Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.

κβ. Καφές

κγ. Τσάι

κδ. Αρτύματα (Μπαχαρικά)

Δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί για τα επενδυτικά σχέδια της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων είναι:

 • Κτηριακά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου
 • Άυλες δαπάνες: συστήματα ποιότητας και λογισμικό
 • Εξοπλισμός και μηχανήματα
 • Αρδευτικά συστήματα είναι επιλέξιμα υπό προϋποθέσεις εξοικονόμησης νερού, σύνταξης σχετικής μελέτης, ύπαρξης υδρομετρητή κ.α.

Δεν είναι επιλέξιμες:

 • Η αγορά εγκατάστασης που έχει κλείσει, η αγορά τεχνογνωσίας, και ο εκσυγχρονισμός που δεν αφορά μηχανήματα ή κτίρια για επενδυτικά σχέδια στον Πρωτογενή τομέα
 • Η αγορά δικαιωμάτων
 • Οι δαπάνες φύτευσης μονοετών φυτών (οι φυτεύσεις δενδρωδών είναι επιλέξιμες)
 • Οι δαπάνες αποστράγγισης
 • Η αγορά ζώων
 • Δαπάνες συμμόρφωσης με ενωσιακά πρότυπα ή άλλα υποχρεωτικά μέτρα
 • Το κεφάλαιο κίνησης

Στην προκήρυξη που αναμένεται θα υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις των δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων, δηλαδή:

 • δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ,
 • δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης,
 • δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ),
 • δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
 • δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης,
 • δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων,
 • δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση,
 • δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις και
 • δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση της παρ. 15.