Οι άνθρωποι που στελεχώνουν την PROTYPON ΑΕ διαθέτουν πανεπιστημιακούς τίτλους, εργασιακή εμπειρία και εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ συμμετέχουν συνεχόμενα σε αναγνωρισμένα σεμινάρια που πραγματοποιούνται από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς του χώρου. Επιπλέον, η εταιρεία διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικά σεμινάρια με αναγνωρισμένους εισηγητές για την εκπαίδευση των στελεχών και των πελατών της. Αναλυτικότερα τα στελέχη της PROTYPON καλύπτουν τις παρακάτω ειδικότητες :

Γεωπόνους πανεπιστημιακής & μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με εξειδίκευση στους παρακάτω τομείς :

  • σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης
  • marketing αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
  • υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
  • διοίκηση ολικής ποιότητας
  • θρέψης και φυτοπροστασίας
  • γεωργικής οικονομίας

Γεωπόνους τεχνολογικής εκπαίδευσης με εξειδίκευση στους παρακάτω τομείς :

  • σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης
  • υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
  • θρέψης και φυτοπροστασίας

Οικονομολόγους με εξειδίκευση στην υποβολή και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Πολιτικούς μηχανικούς

Ηλεκτρολόγους μηχανικούς με εξειδίκευση στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και τη δημιουργία συστημάτων ιχνηλασιμότητας και βάσεων δεδομένων

Προγραμματιστές και γνώστες πληροφορικών συστημάτων

Λογιστές

 – Διοικητικό προσωπικό