Με ανακοίνωση της  1ης Τροποποίησης, η ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ορίζει νέα καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των  αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

 Σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμόν 39/07.06.2019 ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης η 4η Οκτωβρίου 2019 μέχρι τις 15:00.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της  ηλεκτρονικής αίτησης, ο δυνητικός δικαιούχος, οφείλει να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης και τα δικαιολογητικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Μπορείτε να δείτε την Τροποποίηση εδώ.