Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η 1η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά στην Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του Υπομέτρου 4.2 –Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Στην τροποποίηση ορίζεται παράταση της προθεσμίας  ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης,  μέχρι και την 6η Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00..

Δείτε την Τροποποίηση εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για την Δράση 4.2.1 μπορείτε να δείτε εδώ.