Η PROTYPON ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΕ παρουσίασε το Μέτρο 2.1 «Χρήση Συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα- Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» στο περιοδικό ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ, το οποίο διατέθηκε σε όλους τους επισκέπτες της έκθεσης FRESKON που διενεργήθηκε 12 με 4 Μαΐου 2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Το συγκεκριμένο Μέτρο αφορά στην δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αγρότες από πιστοποιημένους φορείς παροχής γεωργικών συμβούλων, αποτελείται από δέκα θεματικές ενότητες από τις οποίες μπορεί ο παραγωγός να επιλέξει τρεις και περιλαμβάνει την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων χωρίς κόστος.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την παρουσίαση του Μέτρου εδώ, καθώς και στην ιστοσελίδα μας www.protypon.eu/agro.

Η PROTYPON ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΕ, είναι πιστοποιημένη από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως εγκεκριμένος φορέας παροχής γεωργικών συμβουλών για την Περιφέρεια της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας με σκοπό της παροχή αγροτικών συμβουλών στο πλαίσιο εφαρμογής του Υπο-μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκομιδή οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών».