ΠΕΛΑΤΕΣ

PROTYPON ΑΕ

PROTYPON ΑΕ

H PROTYPON ΑΕ στηριζόμενη όλα αυτά τα χρόνια σε μια κατά κανόνα πελατοκεντρική προσέγγιση, διαθέτει σήμερα ένα ευρύ πελατολόγιο σε πανελλαδική κλίμακα. Πελάτες μας είναι κυρίως οι μεγαλύτεροι και σημαντικότεροι φορείς του αγροδιατροφικού και βιομηχανικού τομέα, ενώ συγχρόνως η εταιρεία αναπτύσσεται παράλληλα στον ευρύτερο επιχειρηματικό τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι πελάτες μας αποτελούν σήμερα την καλύτερη εγγύηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι διαθέτουμε μακροχρόνιες συνεργασίες βασισμένες σε επαγγελματικό ήθος και αμοιβαία οφέλη. Στόχος μας είναι η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών μέσα από την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που θα προσδίδουν προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικότητα στα προϊόντα και τις επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε.

Οι πελάτες της εταιρείας ανήκουν κυρίως στις παρακάτω κατηγορίες :

  • Ομάδες παραγωγών και μεμονωμένοι παραγωγοί
  • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
  • Συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων
  • Επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας αγροδιατροφικών προϊόντων
  • Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ξενοδοχεία
  • Supermarkets και εταιρείες logistics
  • Τουριστικές επιχειρήσεις
  • Διαεπαγγελματικοί φορείς
  • Αναπτυξιακές εταιρείες
  • Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Ενδεικτικό πελατολόγιο μπορείτε να δείτε εδώ