Στον Αναπτυξιακό Νόμο μπορούν να υποβάλουν αίτημα ένταξης όλες οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν παράρτημα στην Ελλάδα μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.

Στα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στην γεωργική παραγωγή (φυτικής ή ζωικής κατεύθυνσης) καθώς και τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την πρώτη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις ή ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις περιβάλλοντος χώρου, οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας, η αγορά υφιστάμενης μονάδας που δεν βρίσκεται σε λειτουργία, καινούριοι μηχανολογικοί εξοπλισμοί και ειδικές κατασκευές. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν ακόμα τα συστήματα ποιότητας, οι πιστοποιήσεις κάθε είδους, καθώς και λογισμικό.

Τα ποσοστά επιχορήγησης εξαρτώνται από την περιοχή εγκατάστασης και είναι 55% (Βόρειο Αιγαίο), 50% (Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος), 45% (Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνιοι Νήσοι, Κρήτη), 40% (Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι, Νότιο Αιγαίο) και 30% (Λοιπές περιοχές Αττικής).

Η βαθμολογία ένταξης για υφιστάμενες εταιρείες επηρεάζεται από οικονομοτεχνικούς δείκτες, την βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου και την διαθεσιμότητα των ιδίων κεφαλαίων. Ο κλάδος της αγροδιατροφής έχει βαθμολογική πριμοδότηση ενώ σε περίπτωση μεταποίησης δίνονται επιπλέον βαθμοί.

Διαβάστε το αναλυτικό ενημερωτικό για περισσότερες πληροφορίες.