Αυξάνουν ολοένα και περισσότερο οι απαιτήσεις των αλυσίδων s/m αναφορικά με την προμήθεια πιστοποιημένων προϊόντων σύμφωνα με το πρότυπο GLOBALGAP. Και ενώ η απευθείας προμήθεια προϊόντων από πιστοποιημένους κατά GLOBALGAP παραγωγούς (μεμονωμένοι παραγωγοί / εταιρείες, ομάδες παραγωγών) αποτελεί πολύχρονη απαίτηση από τις αλυσίδες s/m, μια νέα απαίτηση έρχεται να καλύψει το κενό αναφορικά με την προμήθεια προϊόντων GLOBALGAP από εμπορικές εταιρείες και τρίτους οι οποίοι διακινούν μεν πιστοποιημένα GLOBALGAP προϊόντα, αλλά δεν είναι οι ίδιοι πιστοποιημένοι.

Για την κατηγορία αυτή των εμπορικών επιχειρήσεων είναι σαφής πλέον η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο GLOBALGAP  Chain of Custody (CoC).

Το πρότυπο GLOBALGAP Chain of Custody (CoC) αναπτύχθηκε από τον οργανισμό GLOBALGAP με σκοπό τη διασφάλιση ενός συστήματος διαχωρισμού και ιχνηλασιμότητας των πιστοποιημένων κατά GLOBALGAP προϊόντων σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το πρότυπο CoC δεν αποτελεί πιστοποίηση ασφάλειας τροφίμων. Αναπτύχθηκε ώστε να διασφαλιστεί πως κάθε προϊόν το οποίο πωλείται ως πιστοποιημένο κατά GLOBALGAP, προέρχεται όντως από πιστοποιημένο κατά GLOBALGAP προμηθευτή (μεμονωμένο παραγωγό / ομάδα παραγωγών), καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα από το αγροτεμάχιο έως το τελικό ράφι.

Mόνο οι πιστοποιημένες κατά το πρότυπο CoC επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του ισχυρισμού “GLOBALGAP πιστοποιημένο προϊόν (GLOBALGAP certified product)” στο στάδιο της πώλησης μεταξύ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Η PROTYPON ΑΕ στηριζόμενη στην μακρόχρονη εξειδίκευση και εμπειρία του γεωτεχνικού της προσωπικού, έχει προχωρήσει με επιτυχία στην ανάπτυξη και πιστοποίηση σημαντικών project πιστοποίησης στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα GLOBALGAP.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες