Η KARPEA Α.Ε., κορυφαία ελληνική εταιρεία εμπορίας ελαιολάδου, σε συνεργασία με την PROTYPON και την TUV HELLAS, ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IFS BROKER, το οποίο πιστοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση έρχεται να επιβεβαιώσει την άριστη ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου, αλλά και την άρτια διαδικασία παραγωγής και μεταποίησης που εφαρμόζει η KARPEA Α.Ε. με τις συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Η εφαρμογή του προτύπου IFS BROKER συνδέει το σύνολο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων της διατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου τροφίμου, καλύπτοντας τεκμηριωμένα τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος ποιότητας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από την εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων PROTYPON, ενώ η πιστοποίηση του προτύπου πραγματοποιήθηκε από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS.