Δημοσιεύθηκε η πρώτη προκήρυξη του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για Τουριστικές Επενδύσεις.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών είναι η 05-09-2022.

Το πρόγραμμα για το 2022 θα παραμείνει ανοικτό για 3 μήνες, δηλαδή θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι και τις 05-12-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένα επενδυτικό σχέδιο ανά φορέα, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων επιχειρήσεών του.

Στην προκήρυξη δεν περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και από την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

Δεσμευμένα κονδύλια

Σύμφωνα με την προκήρυξη το ποσό που έχει εξασφαλιστεί για την ενίσχυση των Τουριστικών Επενδύσεων μόνο για το έτος 2022 είναι 150 εκατ. ευρώ.

Από τα παραπάνω χρήματα, τα μισά, δηλαδή 75 εκατ. αφορούν τη φοροαπαλλαγή και τα υπόλοιπα 75 εκατ. αφορούν τις επιχορηγήσεις επί των δαπανών, την επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

 1. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων,
 2. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει 5ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του τελευταίου εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής
 3. Εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 4. Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, χωρίς αλλαγή χρήσης του κτιρίου και μέσω της επένδυσης, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
 5. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 6. Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 7. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων
 8. Ίδρυση, ή εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά:
  1. φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,
  2. κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών
  3. διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων
  4. είναι εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:
   • ορεινές περιοχές κατά ΕΛ.ΣΤΑΤ εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών,
   • περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα,
   • νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων,
 1. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης

Οι επιλέξιμες δαπάνες και ποσοστά ενισχύσεων

Όπως και σε παλαιότερες προκηρύξεις τα είδη των ενισχύσεων είναι:

 1. Φορολογική απαλλαγή
 2. Επιχορήγηση επενδυτικών δαπανών
 3. Επιδότηση leasing
 4. Μισθολογικό κόστος

Οι ΜμΕ μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα στην φορολογική απαλλαγή και την επιχορήγηση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες χωρίζονται σε δαπάνες περιφερειακών για τις οποίες δικαιούνται διαφορετικά ποσοστά ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης, και μη περιφερειακών ενισχύσεων που έχουν σταθερό ποσοστό σε όλη την επικράτεια.

Στις Περιφερειακές Ενισχύσεις υπάγονται οι κύριες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, δηλαδή:

 1. Κτιριακά: Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός μέχρι 60% του συνόλου των Περιφερειακών Ενισχύσεων του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 80% στην περίπτωση διατηρητέων κτιρίων.
 2. Αγορά εγκαταστάσεων που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 έτη πριν την αίτηση υπαγωγής
 3. Καινούριος μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, τεχνικές εγκαταστάσεις και μεταφορικά μέσα που κινούνται εντός της μονάδας
 4. Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια και μηχανολογικό εξοπλισμό
 5. Άυλα: τεχνογνωσία, συστήματα ποιότητας, λογισμικό και συστήματα οργάνωσης, εφόσον περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα.

Για τις Περιφερειακές Ενισχύσεις παρέχονται:

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μεγάλες επιχειρήσεις
   δηλαδή:  δηλαδή:  δηλαδή:
εργαζόμενοι: λιγότεροι από 50 λιγότεροι από 250 250 ή περισσότεροι
κύκλος εργασιών: λιγότερο από 10 εκατ. € λιγότερο από 50 εκατ. € 50 εκατ. € ή περισσότερο
σύνολο ισολογισμού: λιγότερο από 10 εκατ. € λιγότερο από 43 εκατ. Ευρώ 43 εκατ. € ή περισσότερο
Βόρειο Αιγαίο 60% 52% 44%
Νότιο Αιγαίο 48% 40% 32%
Κρήτη 56% 48% 40%
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 56% 48% 40%
Κεντρική Μακεδονία 56% 48% 40%
Δυτική Μακεδονία 56% 48% 40%
Ήπειρος 56% 48% 40%
Θεσσαλία 56% 48% 40%
Ιόνια Νησιά 48% 40% 32%
Δυτική Ελλάδα 56% 48% 40%
Στερεά Ελλάδα 48% 40% 32%
Πελοπόννησος (Εκτός δήμων Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας) 48% 40% 32%
Πελοπόννησος (Αργολίδα – Αρκαδία: Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Τρίπολης και από τη Λακωνία – Μεσσηνία το Δήμο Οιχαλίας) 56% 48% 40%
Δυτικός Τομέας Αθηνών 28% 20% 12%
Ανατολική Αττική 36% 28% 20%
Δυτική Αττική 36% 28% 20%
Πειραιάς, Νήσοι 36% 28% 20%

Τα παραπάνω ποσοστά αυξάνονται

 1. κατά 10% σε περίπτωση επένδυσης σε:
  1. διατηρητέο,
  2. στις ΠΕ Καστοριάς, Γρεβενών, και στους Δήμους Τρίπολης Οιχαλίας και Γορτυνίας
 2. κατά 20% σε περίπτωση επένδυσης σε:
  1. ορεινές περιοχές κατά ΕΛ.ΣΤΑΤ εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών,
  2. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα,
  3. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων,
  4. περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές
  5. περιοχές απολιγνιτοποίησης: ΠΕ Φλώρινας, Κοζάνης, και στο Δήμο Μεγαλόπολης

 Οι μη περιφερειακές ενισχύσεις στο σύνολό τους περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

 1. Αμοιβές συμβούλων για νέες ΜμΕ, μόνο για επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει κατά την υποβολή την πρώτη τους διαχειριστική χρήση. Ποσοστό επιδότησης 50%. Μέχρι 5% των περιφερειακών ενισχύσεων και μέχρι 50 χιλ.
 2. Επαγγελματική κατάρτιση: αναβάθμιση προσόντων ή επανεκπαίδευση εργαζομένων.
 3. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις: μόνο για ΜμΕ Ποσοστό επιδότησης 50%.

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 1. λειτουργικά έξοδα
 2. αγορά επίπλων και σκευών γραφείου
 3. αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων
 4. αγορά γης
 5. εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών παγίων

Δικαιούχοι

Στον Αναπτυξιακό έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά την έναρξη εργασιών. Συγκεκριμένα είναι επιλέξιμοι οι δικαιούχοι στις ακόλουθες μορφές:

 1. Εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής
 2. Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνετ. Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), Κοινοπραξίες
 3. Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση
 4. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους: υπό προϋποθέσεις

Το ελάχιστο ύψος του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου είναι:

 1. Για Συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνετ. Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών κλπ______  50.000,00€
 2. Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις_________________________________________________________100.000,00€
 3. Για Μικρές επιχειρήσεις_____________________________________________________________250.000,00€
 4. Για Μεσαίες επιχειρήσεις___________________________________________________________   500.000,00€
 5. Για Μεγάλες επιχειρήσεις___________________________________________________________1.000.000,00€

Από την έναρξη εργασιών και μετά οι δικαιούχοι οφείλουν να κρατούν διακριτή λογιστική παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου και διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας). Εξαιρούνται οι περιπτώσεις επενδυτικού σχεδίου κάτω των 300.000,00€ για το οποίο τα απλογραφικά βιβλία γίνονται αποδεκτά.

Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν μετεγκατασταθεί δύο έτη πριν την υποβολή της αίτησης και δύο έτη μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις διαρκούν 6 έτη.

Για επενδύσεις μεγαλύτερες των 700 χιλ ευρώ χρειάζεται έκθεση Πιστοποίησης από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

 

Μπορείτε να κάνετε λήψη του ενημερωτικού εδώ