Από την 01 Αυγούστου 2019 είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση με τη νέα έκδοση Version 5.2 του GLOBALGAP για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να διατηρήσουν σε ισχύ την πιστοποίηση τους με το συγκεκριμένο πρότυπο. Η προηγούμενη έκδοση 5.1 θα ισχύει μέχρι την 31/07/2019 όπου και θα υπάρξει οριστική κατάργηση

Η νέα αναθεωρημένη έκδοση Version 5.2 φέρει αλλαγές και επικεντρώνεται κυρίως στα εξής:

  • Στην διαχείριση των μη συμμορφούμενων προϊόντων
  • Στην εισαγωγή νέων απαιτήσεων σχετικά με την σήμανση των τελικών συσκευασμένων προϊόντων

H PROTYPON διαθέτει υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία προκειμένου η μετάβαση στην νέα έκδοση του προτύπου να γίνει ομαλά, υιοθετώντας όλες τις νέες απαιτήσεις που απαιτεί η νέα έκδοση, προκειμένου οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν την πιστοποίησή τους με το νέο πρότυπο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ.