Από 27 Μαρτίου 2021 τίθεται σε εφαρμογή η τροποποίηση του γνωστού Κανονισμού 178/2002 ο οποίος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την ασφάλεια των τροφίμων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα, ρυθμίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. Επιπλέον με τον συγκεκριμένο κανονισμό καθιερώθηκε ως υποχρεωτική η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, όπως και η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Βασικός σκοπός της τροποποίησης αποτελεί η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών στον τομέα των τροφίμων, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη την πολυμορφία στον εφοδιασμό τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών προϊόντων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Ο νέος κανονισμός (ΚΑΝ. 2019/1381) επιβάλλει στην EFSA να δημοσιεύει βιομηχανικές μελέτες ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος κατά την αρχή της διαδικασίας αδειοδότησής του από τις ευρωπαϊκές αρχές. Ο κανονισμός έχει ως απώτερο στόχο τη διασφάλιση μίας διαρκούς, διαφανούς και χωρίς αποκλεισμούς ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τους διατροφικούς κινδύνους αλλά και την ενίσχυση της αξιοπιστίας, της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας των επιστημονικών μελετών που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Ακόμη, στοχεύει στην ενίσχυση της διακυβέρνησης της Αρχής και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς της

Πατήστε εδώ για να δείτε την τροποποίηση

Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΕΚ 178/2002