Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Αγροδιατροφική της Σύμπραξη , σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γερμανίας BUV – Bundesverband der Unternehmervereinigungen eV, διοργανώνουν στις 30 Ιανουαρίου 2016 στην Τρίπολη μια εξειδικευμένη B2B συνάντηση μεταξύ Γερμανών Αγοραστών, Χονδρεμπόρων και Διανομέων και Παραγωγών – Εταιρειών μεταποίησης-τυποποίησης αγροτικών προϊόντων της Πελοποννήσου.

Στόχος είναι η προώθηση των Πελοποννησιακών προϊόντων σε Γερμανούς αγοραστές, χονδρεμπόρους και διανομείς, που συμμετέχουν στην B2B συνάντηση, ενισχύονται την εξαγωγική τους προοπτική με την ένταξή τους σε νέα κανάλια διανομής και νέα σημεία πώλησης.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες, καθώς παρέχει δυνατότητες απευθείας επαφών με σημαντικούς εκπροσώπους (supermarkets, κ.α.) και διασύνδεσης με συγκεκριμένα δίκτυα διανομής τροφίμων στην αγορά της Γερμανίας.

Συμμετέχοντες μπορούν να είναι μέλη (δωρεάν) και μη μέλη (κόστος συμμετοχής 100€) της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, που θέλουν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα και που παράγουν, μεταποιούν, τυποποιούν και εμπορεύονται αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα-ποτά (πλην οινοπνευματωδών).

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη B2B συνάντηση και για την υποβολή της φόρμας συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε στην κάτωθι ιστοσελίδα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Πελοποννήσου.