ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

PROTYPON ΑΕ

PROTYPON ΑΕ

H PROTYPON ΑΕ έχει αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο στρατηγικών συνεργατών που απαρτίζεται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία, αποτελεί εγγύηση για την υψηλή και ολοκληρωμένη αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας.

Οι στρατηγικές συνεργασίες που έχει συνάψει η εταιρεία εντοπίζονται στους παρακάτω τομείς :

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
 • ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 • ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (NEUROPUBLIC, SATWAYS, FORTHNET)

 • GLOBALGAP

 • Ε.ΣΥ.Φ. (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

 • ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ