Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε Τροποποίηση και Παράταση της Πρόσκλησης της Δράσης 1, των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Το ύψος της χρηματοδότησης των ΕΟ ανέρχεται στο 100% των δαπανών εκτός των περιπτώσεων επενδυτικών δαπανών του Μέτρου 4, όπου θα ισχύσει προσαύξηση κατά 20%, με μέγιστο ποσοστό το 90%.

Για τη Δράση 1, που αφορά στην ίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της ΕΣΚ, το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων, παρατείνεται μέχρι 23 Νοεμβρίου 2018.

Μπορείτε να διαβάσετε την Τροποποίηση, ΕΔΩ.

Δείτε παλαιότερη ανάρτησή μας, ΕΔΩ.