Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ) ανακοίνωσε την Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου που αφορούν σε πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Η ημερομηνία λήξης για την υποβολή προτάσεων στο Υπο-Μέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» παρατείνεται μέχρι τις 18/09/2019 – ώρα 15:00.

Μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό έντυπο εδώ.