ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

efetΗ PROTYPON ΑΕ διαθέτει εγκεκριμένα στελέχη από τον ΕΦΕΤ (Εθνικό Φορέα Ελέγχου Τροφίμων) που μπορούν να αναλάβουν την διενέργεια εκπαιδεύσεων του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων που επιθυμούν, με την χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης από τον ΕΦΕΤ, υλοποιώντας έτσι τη νομοθετική απαίτηση της ΚΥΑ 487/2000.

Το συνολικό κόστος της διενέργειας των παραπάνω εκπαιδεύσεων είναι δυνατό να καλυφθεί πλήρως από τις εργοδοτικές εισφορές της επιχείρησης ΛΑΕΚ 0,45%.

Επιπλέον, η PROTYPON ΑΕ διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με αναγνωρισμένους εισηγητές για την εκπαίδευση παραγωγών, συνεργατών, αλλά και την εκπαίδευση των στελεχών των πελατών της.