ΔΩΡΕΑΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η PROTYPON ΑΕ παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ άμεση ενημέρωση των επενδυτικών προγραμμάτων που προκηρύσσονται και αφορούν κυρίως τον αγροδιατροφικό τομέα.

Ειδικότερα για τον αγροτικό τομέα, η PROTYPON ΑΕ έχει αναπτύξει εξειδικευμένες υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης των αγροτών, συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και επιχειρήσεων, μέσα από τις οποίες ο κάθε ενδιαφερόμενος ενημερώνεται άμεσα και υπεύθυνα για κάθε είδος επενδυτικού προγράμματος που αφορά τον αγροτικό τομέα (επιδότηση νέου αγρότη, επιδότηση αγροτών, επιδότηση κτηνοτρόφων, επιδότηση για νέα επιχείρηση, επιδότηση ελεύθερων επαγγελματιών).

 

Η ενηnewsletter_elμέρωση των ενδιαφερόμενων μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους 

  • Την ιστοσελίδα της PROTYPON ΑΕ από το κουμπί “NEWSLETTER”

  • Την εγγραφή στο Newsletter από την ιστοσελίδα της PROTYPON ΑΕ (προϋποθέτει την ύπαρξη email ή αριθμού fax)
  • Την ενημέρωση με SMS (μήνυμα) στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερόμενου. Προϋποθέτει την συμπλήρωση enimerosi-agroton-SMSειδικής φόρμας που συμπληρώνεται από την ιστοσελίδα της εταιρείας


Η ενημέρωση ή το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει :

  • Την αρμόδια αρχή που προκηρύσσει το πρόγραμμα
  • Τους επιλέξιμους φορείς
  • Το ποσοστό επιδότησης
  • Το είδος των επιχορηγούμενων δαπανών
  • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  • Τους χρόνους και προθεσμίες υποβολής του προγράμματος

Οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορούν να καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας 210 9933888 εργάσιμες ημέρες και ώρες.