ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στη χώρα μας υπάρχει ένα μεγάλο εύρος προγραμμάτων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Τα σημαντικότερα επενδυτικά προγράμματα είναι τα εξής :

Τα ανωτέρω προγράμματα απευθύνονται σε :

 • Ιδιώτες επενδυτές
 • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • Μεμονωμένους παραγωγούς
 • Οργανώσεις Παραγωγών (Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κ.α.)
 • Επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων
 • Φορείς του αγροδιατροφικού τομέα
 • Δημόσιους φορείς

Η PROTYPON ΑΕ βασιζόμενη στην εμπειρία και τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της αναπτύσσει και εφαρμόζει επιχειρησιακά και επενδυτικά προγράμματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρηματικών λειτουργιών των ανωτέρω φορέων.

Οι υπηρεσίες της PROTYPON ΑΕ περιλαμβάνουν κυρίως τις παρακάτω κατηγορίες :

 • Εντοπισμός και ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης επενδύσεων
 • Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την σύνταξη, υποβολή και υλοποίηση επιχειρησιακών και επενδυτικών σχεδίων
 • Σύνταξη Μελετών, Υποβολή και Διαχείριση επιχειρησιακών και επενδυτικών προγραμμάτων
 • Υποβολή και παρακολούθηση επιχειρησιακών προγραμμάτων Οργανώσεων Παραγωγών
 • Υποβολή και εκπόνηση προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών

Για τα Επενδυτικά Προγράμματα και τις Επιδοτήσεις τους μπορείτε να ενημερωθείτε από την PROTYPON ΑΕ στο 210 9933888 ή με την εγγραφή σας στο NEWSLETTER της εταιρείας.