ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ PROTYPON

Στη χώρα μας υπάρχει ένα μεγάλο εύρος προγραμμάτων για την υλοποίηση επιχειρησιακών και επενδυτικών σχεδίων.

Τα σημαντικότερα επιχειρησιακά και επενδυτικά προγράμματα είναι τα εξής:

Τα ανωτέρω προγράμματα απευθύνονται σε :

 • Ιδιώτες επενδυτές
 • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • Μεμονωμένους παραγωγούς
 • Οργανώσεις Παραγωγών (Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κ.α.)
 • Επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων
 • Φορείς του αγροδιατροφικού τομέα

Η PROTYPON βασιζόμενη στην εμπειρία και τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της αναπτύσσει και εφαρμόζει επιχειρησιακά και επενδυτικά προγράμματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών των ανωτέρω φορέων και επιχειρήσεων.
Οι υπηρεσίες της PROTYPON περιλαμβάνουν κυρίως τις παρακάτω κατηγορίες :

 • Εντοπισμός και ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης επενδύσεων
 • Προκαταρκτικός έλεγχος επιλεξιμότητας και βαθμολογίας
 • Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύνταξη, υποβολή και υλοποίηση επιχειρησιακών και επενδυτικών σχεδίων
 • Σύνταξη Μελετών, Υποβολή και Διαχείριση επιχειρησιακών και επενδυτικών προγραμμάτων
 • Υποβολή και παρακολούθηση επιχειρησιακών προγραμμάτων Οργανώσεων Παραγωγών
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών

Για τα Επενδυτικά Προγράμματα και τις επιδοτήσεις τους μπορείτε να ενημερωθείτε από την PROTYPON στο 210 9933888 ή με την εγγραφή σας στο NEWSLETTER της εταιρείας.