ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Η PROTYPON ΑΕ, πρωτοπόρος εταιρεία στην ανάπτυξη εύχρηστων και λειτουργικών συστημάτων ποιότητας, σχεδιάζει και αναπτύσσει καινοτόμες διαδικτυακές εφαρμογές λογισμικών συστημάτων με την χρήση GIS τεχνολογίας, σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη, καλύπτοντας συγχρόνως όλες τις απαιτήσεις των προτύπων πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας.

gis 1

Η ανάπτυξη καινοτόμων λογισμικών συστημάτων σε επίπεδο καλλιέργειας – πρωτογενούς παραγωγής προϊόντων, πέρα από τη μεμονωμένη χρήση (παραγωγός), μπορεί να σχεδιαστεί κατ’αποκλειστικότητα στην επιχείρηση – ομάδα παραγωγών (με εσωτερικό δίκτυο – intranet), παρέχοντας μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως :

 • Πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων των προτύπων πιστοποίησης (AGRO 2, GLOBALGAP)
 • Χρηστικό περιβάλλον 
 • Μείωση γραφειοκρατίας και μεγάλου όγκου εκτυπώσεων
 • Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων – reports (ποσότητες φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, αποδόσεων κ.ο.κ.)
 • Δημιουργία ιστορικού ανά ομάδα παραγωγών/παραγωγό/αγροτεμάχιο και αναζήτηση στοιχείων προηγούμενων καλλιεργητικών περιόδων
 • Ελεγχόμενη πρόσβαση (Access Control)
 • Γεωγραφική αποτύπωση και ψηφιοποίηση αγροτεμαχίων
 • Χαρτογραφικό υπόβαθρο για εύκολη διαχείριση
 • Υποσύστημα GIS παρουσίασης και μέτρησης στοιχείων αγροτεμαχίων και δημιουργίας θεματικών χαρτών
 • Δημιουργία εργαλείου marketing και προώθησης των προϊόντων
 • Κάλυψη νομοθετικών απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας

gis 2Βασική φιλοσοφία της εφαρμογής των διαδικτυακών λογισμικών είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων “από το χωράφι στο ράφι”, που συνδυάζουν την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών δορυφορικής τεχνολογίας σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής των προϊόντων, ενώ συγχρόνως θα δίνεται η δυνατότητα να αποτελούν εργαλεία ιχνηλασιμότητας των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας.