ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ I-GROW

Το λογισμικό I-GROW αποτελεί ένα πρωτότυπο και εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο καταγραφής εισροών ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών (σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2) και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες (παραγωγούς, γεωπόνους, ομάδες παραγωγών) να αποτυπώσουν ψηφιακά όλες τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο αγροτεμαχίου, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική απεικόνισή του.

Περιγραφή λειτουργίας :

i-growΒασική φιλοσοφία του συγκεκριμένου διαδικτυακού λογισμικού είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων που συνδυάζουν τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στους τομείς της ασύρματης επίγειας και δορυφορικής τεχνολογίας και εξειδικευμένου λογισμικού.

Το συγκεκριμένο λογισμικό αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα και εφαρμογή, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στη γρήγορη αποτύπωση και καταγραφή όλων των διαδικασιών και πληροφοριών που σχετίζονται με την πιστοποίηση των προϊόντων και ταυτόχρονα προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες σε παραγωγούς, γεωπόνους, Ομάδες Παραγωγών και γενικά σε όλους τους εμπλεκόμενους με το Σύστημα Πιστοποίησης.

Αναλυτικότερα, η διαδικτυακή εφαρμογή του λογισμικού δίνει τη δυνατότητα μιας πλήρους ηλεκτρονικής καταγραφής όλων των εισροών και ενεργειών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2, που θα λαμβάνουν χώρα σε κάθε εγγεγραμμένο αγροτεμάχιο, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα επεξεργασίας όλων των στοιχείων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς τις χρησιμοποιούμενες καλλιεργητικές πρακτικές.

Από την άλλη πλευρά, το σύστημα θα παρέχει και επιπλέον GIS δυνατότητες, όπως η εύρεση στοιχείων σε ψηφιακό χάρτη των αγροτεμαχίων, μεγέθυνση – σμίκρυνση, μέτρηση αποστάσεων, παρουσίαση στοιχείων που σχετίζονται με κάθε αγροτεμάχιο, καθώς και ένα ευέλικτο σύστημα παραγωγής και εκτύπωσης εφαρμογών. Το γεγονός αυτό, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο marketing και προώθησης, δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης απομακρυσμένων χρηστών (π.χ. πελατών επιχείρησης στο εξωτερικό) σε έναν κεντρικό server διαχείρισης πληροφοριών, με ελεγχόμενη βέβαια πρόσβαση.

Μερικές από τις δυνατότητες του λογισμικού θα επιτρέπουν τις ακόλουθες λειτουργίες ανά εγγεγραμμένο αγροτεμάχιο και παραγωγό :

 • Πλήρης καταγραφή προφίλ και υφιστάμενης κατάστασης παραγωγού (αγροτεμάχια, καλλιέργειες, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, προηγούμενες πιστοποιήσεις, εσωτερικές επιθεωρήσεις κ.α.)
 • Πλήρης καταγραφή κατεργασιών εδάφους και καλλιεργητικών φροντίδων (είδος εργασίας, μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν κ.α.) που έχουν πραγματοποιηθεί σε κάθε αγροτεμάχιο
 • Καταγραφή λίπανσης (τύπος λιπάσματος, ποσότητα, τρόπος εφαρμογής κ.α.) για κάθε αγροτεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου του αυτόματου υπολογισμού μονάδων N, P, K που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι την δεδομένη χρονική στιγμή σε κάθε αγροτεμάχιο
 • Καταγραφή ψεκασμών (δραστική ουσία, αιτία εφαρμογής, PHI, δόση κ.α.)
 • Καταγραφή συγκομιδής (επιτρεπόμενη ημερομηνία συγκομιδής, ποσότητα κ.α.)
 • Καταγραφή συγκομιζόμενης ποσότητας και ποιότητας προϊόντος

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα on-line ενημέρωσης των χρηστών με βάσεις δεδομένων, δίνοντας πληροφορίες για εγκεκριμένα σκευάσματα καλλιέργειας, γεωργικές προειδοποιήσεις, κατάλογο σκευασμάτων λίπανσης κ.α.

Συγκεντρωτικές αναφορές :

Η εφαρμογή I-GROW υποστηρίζει ένα σύνολο χρήσιμων συγκεντρωτικών αναφορών, οι οποίες είναι εκτυπώσιμες και μετατρέπονται σε αρχεία μορφής word, excel, pdf κ.α. Με την επιλογή αυτή, παρουσιάζεται στον χειριστή μια λίστα από αναφορές που μπορεί να παράγει και πεδία που καθορίζουν τις παραμέτρους κάθε είδους αναφοράς.

Οι συγκεντρωτικές αναφορές περιλαμβάνουν τα παρακάτω πεδία :

 1. Ανά αγροτεμάχιο
 2. Ανά παραγωγό
 3. Ανά οριζόμενο χρονικό διάστημα

Κάθε είδος αναφοράς μπορεί να απαιτεί διαφορετικές παραμέτρους, οι οποίες είναι :

 1. Ο κόμβος στην ιεραρχία των χρηστών για τον οποίο θα δημιουργηθεί η αναφορά
 2. Ημερομηνία έναρξης και λήξης
 3. Άλλες παράμετροι που είναι ειδικές για κάποια αναφορά, π.χ. ο Τύπος Λιπάσματος για μια αναφορά που αφορά σε Τύπο Λιπάσματος

Η εφαρμογή I-GROW υποστηρίζει τα εξής είδη αναφορών :

 • Παρουσίαση Ενεργών Παραγωγών Συστήματος
 • Παρουσίαση Αγροτεμαχίων Ενεργών Παραγωγών
 • Συνολικά Στοιχεία Λιπάνσεων
 • Λιπάνσεις Αγροτεμαχίου με συγκεντρωτικές μονάδες N, P, K
 • Τύπος Λίπανσης
 • Ψεκασμοί ανά είδος σκευάσματος, δραστικής ουσίας και συνολικής ποσότητας
 • Αποδόσεις αγροτεμαχίων και χρόνοι συγκομιδής
 • Παρουσίαση αγροτεμαχίων με τις μέγιστες αποδόσεις
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά συγκομιζόμενων προϊόντων ανά αγροτεμάχιο και παραγωγό
 • Ημερομηνίες εσωτερικών επιθεωρήσεων και χρόνοι πιστοποίησης

Η PROTYPON ΑΕ, πρωτοπόρος εταιρεία στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διαδικτυακών λογισμικών συστημάτων, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στην παρακολούθηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων των προτύπων πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας.

igrow1

Ενημερωθείτε από την PROTYPON στο 210 9933888 ή με την εγγραφή σας στο NEWSLETTER που προσφέρει η εταιρεία.