ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Παράλληλα με την έντονη δραστηριοποίηση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η PROTYPON ΑΕ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην εγκατάσταση και πιστοποίηση Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου ISO 50001:2011.

Ο σκοπός του Προτύπου είναι να συνδράμει τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς να καθιερώνουν τα απαραίτητα συστήματα και λειτουργίες για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, χρήσης και κατανάλωσης.

Η εφαρμογή του αποσκοπεί στη μείωση του ενεργειακού κόστους, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και άλλων περιβαλλοντικών αρνητικών επιπτώσεων, διαμέσου της συστηματικής ενεργειακής διαχείρισης.

  • ISO 50001:2011 – Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης