ΗΘΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

SMETA (SEDEX Members Ethical Trade Audit)

Η τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου SMETA έρχεται να επιβεβαιώσει την προσήλωση μιας εταιρείας στην κάλυψη νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που βασίζονται στην εταιρική κοινωνική και ηθική ευθύνη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX),  που καλύπτουν τις απαιτήσεις του  SEDEX Members Ethical Trade Audit (SMETA).

Οι 4 πυλώνες του SMETA είναι μια κοινή δομή ελέγχου που δίνει έμφαση στην περιβαλλοντική και επιχειρηματική ακεραιότητα. Το SMETA 4-pillars έχει λάβει την έγκριση των μελών της AIM Progress– μιας αναπτυσσόμενης ομάδας εταιριών καταναλωτικών προϊόντων ανά τον κόσμο. Οι 4 πυλώνες του προτύπου είναι οι εξής:

  • Safety and Health (Ασφάλεια και Υγεία)
  • Environment (Περιβάλλον)
  • Labor Conditions (Εργασιακές συνθήκες)
  • Business Integrity (Επιχειρηματική ακεραιότητα)

Το SMETA έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει πλήθος στόχων που περιλαμβάνουν την προώθηση του ηθικού εφοδιασμού κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, χρησιμοποιώντας μια κοινή μεθοδολογία και επιτρέποντας την ανταλλαγή των στοιχείων των επιθεωρήσεων. Για το λόγο αυτό η πιστοποίηση με το SMETA απαιτεί από την εταιρεία την εγγραφή της στην πλατφόρμα του SEDEX μέσα από την οποία γίνεται η αυτοαξιολόγηση αλλά και η ταυτόχρονη ενημέρωση των προμηθευτών με τον βαθμό δέσμευσης της εταιρείας με τον κώδικα εταιρικής ηθικής ευθύνης ETI (Ethical Trading Initiative) Base Code.

Η PROTYPON AE πρωτοπόρος εταιρεία στην ανάπτυξη νέων συστημάτων διαχείρισης που απαιτούνται από τις αγορές του εξωτερικού, αναλαμβάνει με επιτυχία τον σχεδιασμό και ανάπτυξη του συστήματος SMETA.