ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η PROTYPON ΑΕ στηριζόμενη στην μακρόχρονη εξειδίκευση και εμπειρία του γεωτεχνικού της προσωπικού, έχει προχωρήσει με επιτυχία στην ανάπτυξη και πιστοποίηση σημαντικών project πιστοποίησης στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής αγροτικών προϊόντων.

Ειδικότερα στον γεωργικό τομέα, η εταιρεία μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων γεωπόνων, έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης σε οργανώσεις παραγωγών βασιζόμενη στα εξής : 

α) τον σχεδιασμό λειτουργικών συστημάτων ποιότητας με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των προτύπων

β) τη διενέργεια in-site εκπαιδεύσεις παραγωγών

γ) τον έλεγχο της συμμόρφωσης των εγγεγραμμένων παραγωγών μέσα από τη διενέργεια συνεντεύξεων και επιτόπιων επισκέψεων

Επιπλέον η PROTYPON ΑΕ προκειμένου να βελτιώσει την απόδοση και λειτουργικότητα των συστημάτων ποιότητας που εφαρμόζει, έχει προχωρήσει παράλληλα στην χρήση καινοτόμων τεχνολογιών που αφορούν την ανάπτυξη εξειδικευμένων λογισμικών συστημάτων (softwares) και συνδυάζουν γεωγραφικά δεδομένα (GIS) με βάσεις δεδομένων.

Η πιστοποίηση των συστημάτων πρωτογενούς παραγωγής αγροτικών προϊόντων περιλαμβάνει τα παρακάτω πρότυπα :

  • AGRO 2.1 & 2.2 : Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής
  • AGRO 3 : Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος
  • AGRO 4 : Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας
  • AGRO 7 : Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές
  • GLOBALGAP (Option 1,2) : Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή
  • JAS : Ιαπωνικό Πρότυπο Βιολογικής Γεωργίας
  • USDA ORGANIC : Εθνικό Πρότυπο Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων της Αμερικής