AGRO 2.4

Απαιτήσεις για την εκκόκκιση ή/και διάθεση στην αγορά εκκοκκισμένου βάμβακος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Το νέο πρότυπο AGRO 2.4το οποίο είναι ισοδύναμο με την διεθνή πιστοποίηση BSI,  περιγράφει απαιτήσεις για την εκκόκκιση ή/και διάθεση στην αγορά εκκοκκισμένου βάμβακος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, το οποίο έχει παραχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ιχνηλασιμότητά του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση της κάθε επιχείρησης σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2.4, είναι η κάλυψη των απαιτήσεων της Κατευθυντήριας Οδηγίας (AGRO 2.4, 1η Έκδοση – 05.12.2019).

Στόχος του παρόντος προτύπου είναι να παρέχει σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται με την εκκόκκιση (π.χ. εκκοκκιστήρια) τη δυνατότητα διάθεσης στην αγορά εκκοκκισμένου βάμβακος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, το οποίο έχει παραχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2, προκειμένου το προϊόν αυτό μέσω των ειδικών σημάνσεών του να διακρίνεται έναντι των υπολοίπων. Απώτερος στόχος αποτελεί η αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος και να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα στις αγορές υψηλού ανταγωνισμού έναντι των υπολοίπων συμβατικών.

Αναλυτικότερα, το παρόν πρότυπο εφαρμόζεται από:

α) τις επιχειρήσεις που εκκοκκίζουν βαμβάκι Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που έχει παραχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2 είτε για λογαριασμό τους, είτε για λογαριασμό τρίτων.

β) τις επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά εκκοκκισμένο βαμβάκι Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που έχει παραχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2.

AGRO 2.3

Το πρότυπο AGRO 2.4 αφορά απαιτήσεις που πρέπει να καλύψει η κάθε επιχείρηση σχετικές με:

  • Την παραλαβή των πρώτων υλών
  • Την διαδικασία τυποποίησης και συσκευασίας
  • Τον εξοπλισμό και τις υποδομές
  • Την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων
  • Τον τρόπο επισήμανσης των προϊόντων
  • Την υγεία, ασφάλεια και κατάρτιση των εργαζομένων

Η PROTYPON βασιζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία της και τεχνική της επάρκεια, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση του προτύπου AGRO 2.4 και σε συνδυασμό με άλλα πρότυπα  που πιθανόν διαθέτει η κάθε επιχείρηση.