ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοσή του και τον τρόπο λειτουργίας του.

Η PROTYPON ΑΕ, αναγνωρίζοντας την Ποιότητα ως κινητήριο μοχλό ανάπτυξης ενός οργανισμού, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν στην εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, συμβάλλοντας έμπρακτα στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων τους και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών τους.

ISO 9001:2015 :

Το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Το ISO 9001:2015 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.

ISO 45001:2018 :

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές πρότυπο, που στοχεύει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποδείξουν τη δέσμευσή τους στον τομέα της ασφάλειας στον χώρο εργασίας και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πελατών και των υπαλλήλων τους. Έρχεται να αντικαταστήσει το πρότυπο OHSAS 18001 και παρέχει ένα πλαίσιο για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων διαχείρισης της εκάστοτε επιχείρησης.