Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση του Υπομέτρου 2.1 για την δωρεάν χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αγρότες

Αναμένεται σύντομα η προκήρυξη για τον Αγροτουρισμό από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας 2022-2025

Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών για το κλάδεμα της ελιάς στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Αναμένεται σύντομα η προκήρυξη για την Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας 2022-2025

Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών για την βιολογική γεωργία από την PROTYPON στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Δημοσιεύθηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος -Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη με 13 θεσμικά καθεστώτα και ποσοστά ενισχύσεων έως και 75%

Go to Top